Ja, motivation. Många gånger så kan man höra av barn med ADHD att de inte orkar, oftast kan man sätta likhetstecken med att de inte kan eller faktiskt inte vill. Och det är en stor skillnad i hur man motiverar. För ibland kan jag motivera och ibland misslyckas jag totalt.

Så var är du själv på skalan i olika sammanhang?
Pröva ny pizza, ny sport, se en film du inte vet något om, lära ett språk, hänga tvätt, städa, spela dator…

047-bild