Tänk er, en timme över hela jorden där vi firar unikiteten hos människor. Att vi alla är unika, och det extremt unika i var och en av oss. Wow, den världen vill jag leva i, som kan hylla det. Vad säger ni – är det något att sprida kanske?

Imagine, one hour all over the earth where we celebrate the uniqueness of humans. That we are all unique, and the very unique in each of us. Wow, that world is the world I want to live in, which can celebrate it. What do you think – is this idea worth spreading?

UniqueHour