Hur vet man att man har ADHD?

Hur vet man att man har ADHD?

Kriterier för ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder Följande kriterier gäller för ADHD enligt svenska översättningen av DSM-IV (APA, 1995), som också anger tre olika undergrupper av ADHD: ADHD – uppmärksamhetsstörningar och impulsivitet/hyperaktivitet...