Det låter ganska märkligt. Ställningstagande till diagnos.
Skall jag ta ställning till en diagnos? Om jag inte vill ha den kan jag då lämna tillbaka den? Eller om jag övertygar dem om att det är en annan diagnos – får jag den istället då?

Asperger…den diagnosen kan man bara få ett tag till i Sverige. I DSM-5 har man tagit bort Asperger som diagnos och ersätter istället det med Autismspektrumstörning. Jag gillar inte riktigt ordet störning…Asperger känns bättre eftersom det inte har störning i namnet.
Men helt plötsligt har vi rätt till LSS, det betyder inte att vi får stöd men nu har vi rätt att söka stöd. Det är också lite luddigt. Och vårdbidrag kan jag söka, det kunde jag förut också men har bara inte orkat.

Nu skall jag börja läsa in mig mer på Asperger och börjar med att tipsa om sju vansinnigt bra frågor:

Det finns sju frågor som behöver besvaras för att barnet ska känna sig förberett:

  • Vad ska jag göra nu?
  • Var ska jag vara?
  • Med vem ska jag vara?
  • Hur länge ska det hålla på?
  • Vad ska hända sedan?
  • Vad ska jag ha med mig?
  • Varför ska jag göra det? (den sista frågan kan man ibland hoppa över).

Asperger lovers