Hjälp era barn att lyckas övervinna rädslor genom lek. Många barn, särskilt de med NPF, har svårt för att gå till tandläkaren och att tex ta sprutor. Här finns det hjälp att få, och hur man med hjälp av lek vänder ett trauma till att barnen själva blir medbestämmande och lyckas övervinna sina rädslor.
Häftet är på 28 sidor, tydligt enkelt och lättfattligt. Ladda ned som pdf-fil: På lek och allvar

Så här beskriver de häftet som är gratis att ladda ned.

På Lek och allvar
Av Åsa Gräll, förskollärare och Eva Stagling, barnsjuksköterska.
Författarna beskriver utifrån egna erfarenheter hur bildstöd och bra bemötande kan underlätta  vid olika medicinska procedurer. Bilder gör händelsen tydligare, mer överskådlig och mindre  skrämmande. Barnet får information om det som ska hända utan att behöva uppfatta och  komma ihåg allt som sägs. Kontrollen och delaktigheten ökar. Självkänslan stärks när  proceduren kan genomföras som planerat. Bildstöd används också för lek och träning vid  injektionsrädsla. Häftet innehåller beskrivning av metod, exempel och fallbeskrivningar. ”