Om Jessica

Jessica Stigsdotter Axberg

Jag vill ADHD-frälsa världen. Jag tror att ökad förståelse för sin egen diagnos och från utomstående är avgörande för ett bra liv. Vi vinner alla på det.  Författare och illustratör till ”Jippie, jag har ADHD” och ”Jag vill inte vänta”.
Jag studerar psykosyntes på PsykosyntesAkademin i Stockholm. Psykosyntesen ser potentialen och det friska i människor och jobbar utifrån det. Det synsättet tycker jag passar utmärkt ihop med det vi behöver tänka på när det gäller funktionsnedsättningar, både för stora och små. Min fritid spenderar jag med min familj och att jobba ideellt med frågor som handlar om funktionsnedsättningar, som tex ADHD.  Jag är ordförande i lokalföreningen Attention Enköping/Håbo med ca 250 medlemmar. Riksförbundet Attention har närmare 14 000 medlemmar fördelade på 56 lokalföreningar.


Attitydambassadör sedan mars 2010 – Attityduppdraget Uppsala län
Attityduppdraget är ett regeringsuppdrag till Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning och NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, för att förändra attityderna i Sverige om människor med psykisk ohälsa / funktionsnedsättning till det bättre. Uppsala län har blivit ett pilotlän för satsningen.

Olika aktiviteter förändrar attityderna till det bättre till människor med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning: seminarier med Attitydambassadörer – personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa / funktionsnedsättning, konstutställningar, konserter, samt utbildningssatsningar för personal, polis, och arbetsgivare.

Attityduppdraget på nationell nivå kommer att genomföra undersökningar av attityderna till människor med psykisk ohälsa före, under, och efter denna tidsperiod. Detta för att försäkra att de aktiviteter som vi genomför verkligen förbättrar attityderna till människor med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning.