Berömda personer

Det kan vara trösterikt att identifiera sig med andra som har liknande svårigheter som sig själv. Några av vår tids största kändisar uppges ha neuropsykiatriska svårigheter. Det finns en hel del namngivna, nu levande, kända personer som man kan hitta på Internet och som uppges ha ADHD/ADD. Jag har inte möjlighet att verifiera sanningshalten i dessa uppgifter men exempel på personer som nämns på webbplatsen One A.D.D. Place är Tom Cruise, Cher, John Lennon, Whoopi Goldberg, Robin Williams, Carl Lewis, Suzanne Somers och Sylvester Stallone. Om du är mer nyfiken kan du hitta fler uppgifter via adressen http://add.about.com/cs/successstories/index.htm

Det finns ett antal historiska personer som ofta omnämns i seriösa sammanhang och antas ha haft neuropsykiatriska problem. Av förklarliga skäl är det lättare att identifiera tics än hyperaktivitet varför flera historiska personer tros ha haft Tourettes syndrom. En av dessa är kejsare Claudius I, mer känd från TV-serien ”Jag, Claudius”. Han sägs ha haft ett häftigt humör, ryckningar och olika läten för sig. Mozart är en annan person som ofta nämnas i sammanhanget. Han skall ha haft ett tvångsmässigt beteende, olika former av tics och mycket rastlös. Ytterligare historiskt kända personer som tros ha haft Tourettes syndrom är Napoleon, Peter den store och Moliére.

Albert Einstein omnämns ofta i samband med Aspergers syndrom.