Flickor och kvinnor – könsspecifika frågeställningar 1

NeuroNätet

Det här är en fullständig kopia på en fantastisk sida som innehåller så mycket bra fakta. Jag har försökt att få tag på den som är ansvarig för sidan, men har misslyckats. För att inte dessa fakta skall försvinna har jag därför kopierat de sidor jag verkligen vill skall finnas kvar. Om du känner den person som startat sidan Neuronätet – eller vem som idag är ansvarig – så kontakta mig gärna. /Jessica Stigsdotter Axberg

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sammanfattning av läkare Svenny Kopps föreläsning 27-28/11-2001 i Uppsala. Arrangör Folkuniversitetet

Flickprojektet vid Göteborgs Universitet startades på initiativ av Christopher Gillberg och har finansierats med pengar från Allmänna arvsfonden. 98 flickor med misstänkt neuropsykiatriska svårigheter mellan 3 – 18 år har deltagit, alla normalbegåvade och utan allvarliga somatiska sjukdomar.

Bakgrund till projektet

 • Få flickor diagnostiseras
 • Lika många flickor som pojkar söker barnpsykiatrisk vård
 • Forskningen på flickor är liten
 • Ge flickor och deras föräldrar möjlighet att få hjälp och stöd i tidig ålder
 • Kvinnor söker oftare vuxenpsykiatrisk hjälp

Fördelningen av diagnoser för de undersökta flickorna var adhd 46 %, autismspektrumstörning 44%, Tourette syndrom 5 % samt andra diagnoser (inlärningssvårigheter utan adhd) 3%.
Att hela 44% hade en autismspektrumstörning var ett oväntat resultat och förvånade forskarna i studien.

Diagnoskriterierna
Det finns idag problem med diagnosen adhd när det gäller flickor. Svårigheterna skall enligt kriterierna ha debuterat innan 7 års ålder vilket sällan är fallet med flickor. Diagnoskriterierna för hyperaktivitet och impulskontroll är satta efter pojkar vilket innebär att flickor sällan uppfyller kriterierna. Pojkar har ett annat lekmönster än flickor och det finns en styrning mot pojkaktigt lekbeteende i kriterierna.

Flickor uppfyller sällan 6 av de 9 kriterier som gäller för hyperaktivitet även om de faktiskt är hyperaktiva. Flickor sitter ofta kvar på sin plats oavsett om hon har adhd eller inte. Istället kanske hon vrider på sig, skriver lappar, ritar etc. Flickor ser inte hyperaktiva ut men de hörs ofta. De beskriver sig själva som rastlösa och oroliga.

Diagnoskriterierna för uppmärksamhetsbrist är mer könsneutrala.

Det finns också en avgränsningssvårigheter mot andra diagnoser. I framtiden kanske vi har en avgränsning mellan beteendeproblematik och ångestproblematik. Det är väldigt få som bara har adhd som söker hjälp. De flesta har flertalet andra svårigheter.

Det finns beteendeskillnader mellan pojkar och flickor när det gäller lekstil, aggressivitet, impulskontroll och aktivitetsgrad. Pojkar är ofta mer aktiva när de leker med andra pojkar men i övrigt är det inte så stor skillnad i aktivitetsgrad mellan pojkar och flickor. Flickor är oftare stillsammare. Aggressiviteten kommer senare hos flickor och den ligger i topp vid 11 års ålder. Flickor är mer verbalt aggressiva. Flickor mognar tidigare när det gäller impulskontrollen och flickorna ligger mognadsmässigt 1 – 2 år före pojkarna.

Hyperaktivitet hos flickor med adhd

 • Rastlöshetskänsla
 • Pillande, skrivande, kladdande, tuggande, noppande
 • ”Hyperpratare”
 • Hyperreaktiv (humörutbrott)
 • Lämnar aktiviteter
 • Pedantiskt städande (deltagarna i flickprojektet)

Vi behöver förändra vår syn på vad hyperaktivitet är. Att se även det lilla t.ex. att man inte sitter kvar vid matbordet, de som pratar hela tiden, humörsvängningar, utbrott etc. Flickans lätthet till tårar är ofta ett bekymmer i flickornas familjer och också svårt att förklara för kamrater. Hon blir ofta arg för småsaker. Flickorna i flickprojektet som hade flyttat hemifrån städade hela tiden. Ett tidigt symtom hos flickor är att de är utanför. Att inte kunna klockan är ett starkt observandum. Ofta hamnar flickor åldersmässigt 1/3-del under sin förmåga i ADL.

Adhd-symtom under spädbarn- och småbarnsåren

 • Sömnproblem
 • Skrikighet
 • Glupsk
 • Inte nöjd
 • Måste bäras extra mycket
 • Överaktiv
 • Svårt leka lugnt
 • Lyssnar inte
 • Ilskeutbrott
 • Kamratkonflikter
 • Känslig för kläder som sitter åt

Symtomen på adhd går att upptäcka tidigt och en viktig grupp är BVC-sköterskorna. Ofta är barn med adhd tidigt mycket uppmärksamhetskrävande, de skriker och kan inte läggas ner.

Symtomen för flickor förändras med åren, vilket även gäller pojkar.

Adhd-symtom under låg- och mellanstadieåren

 • Pratar mycket
 • Glömmer
 • Argumenterar
 • Svårt att hålla i ordning
 • Dagdrömmer
 • Läxproblem
 • ”Svårstartad”
 • Utanför i klassen
 • Konflikter
 • Svår väckt
 • Huvudvärk
 • Hänger inte med i skolan
 • Aggressionsutbrott hemma
 • Rastlös
 • Fritidsproblem

Läxorna är det absolut största problemet och föräldrarnas kamp med skolan. Många har svårt att komma igång och komma i tid. De är utanför i klassen och inte så ofta medbjuden på kalas. Sitter ensam på helger och kvällar. Tycks vara ett större problem för flickor än för pojkar. Många gånger syns problemen hemma men inte i skolan.

Adhd-symtom i tonåren

 • Rastlöshet
 • Energilöshet (somnar under lektionerna)
 • Misslyckas med att göra självständigt skolarbete
 • Skolkar
 • Antar ett riskbeteende (en del, inte alla)
 • Motivationsbrist

Under tonåren tar sig symtomen olika uttryck, det finns olika grupper av flickor och de beter sig inte på samma sätt. Det är extra känsligt för flickor att få en diagnos i åldrarna 14-16 år.Ingen av flickorna i undersökningen har blivit gravida än.