DAMP – Motoriska svårigheter

Personer med DAMP uppfattas ofta som motoriskt osäkra och klumpiga. Ofta förekommer både finmotoriska och grovmotoriska svårigheter samtidigt.

Grovmotoriska svårigheter kan yttra sig som allmän klumpighet, balansproblem och svårigheter att lära sig att cykla, simma, sparka boll etc.

FOTBOLL.WMF (3414 bytes)

Många har svårt för den växelvisa samverkan som krävs mellan kroppshalvorna vid t.ex. skridskoåkning eller skidåkning. Många har också svårt  att växla tempo eller byta riktning i motoriska aktiviteter. De grovmotoriska svårigheterna kan skapa problem för barn som har svårt att hänga med i andra barns lekar och tidigt grundlägga en dålig självbild.

Finmotoriska svårigheter och bristande handmotorisk precision är nästan regel vid DAMP. Det kan yttra sig som svårigheter att forma bokstäver, knyta knutar, knäppa knappar, klippa, sy, rita etc. Det är vanligt med stora svårigheter vid matbordet och bristfälligt bordsskick. Personer med DAMP spiller och sölar i hög omfattning.

Ibland kan rörelserna utföras smidigt men bristerna i automatiseringen medför vid upprepning att de ser klumpiga ut. Mycket energi och uppmärksamhet går åt till att tänka på vad man gör när en rörelse eller en aktivitet skall utföras. Många med DAMP har svag muskelspänning muskelspänningen kan normaliseras för en kortare stund om personen riktar sin koncentration mot att öka den.

Svårigheterna med motoriken kan orsakas av perceptionsstörningar och uppmärksamhetsbrist och innebära ett påtagligt handikapp i vardagen. Att oavsiktligt slå omkull saker eller stöta till andra människor skapar oro och irritation. Omgivningen reagerar ofta med att klandra och personen känner sig klumpig och misslyckad.