ADHD – Social omognad

Många personer med ADHD är självcentrerade och de ”sliter ut” vänner, skolkamrater och arbetskamrater genom sin intensitet. Impulsiviteten ger ett lättretligt humör, överreaktioner och misstolkningar av andras avsikter. En olyckshändelse kan uppfattas som en medveten elakhet från andra.

Ofta visar individen ända upp i vuxenlivet en omogenhet i sitt sätt att relatera, lösa konflikter, tåla frustrationer och att agera utifrån mer långsiktiga mål. Personer med ADHD upplever ofta små, vardagliga saker som svåra och frustrerande. Ofta kan de inte se saker i ett sammanhang eller lära sig av tidigare situationer. Personen missförstår omgivningens intentioner, de blir också ständigt missförstådda av andra och de känner sig själva missförstådda när omgivningen inte förstår sig på dem. En svårighet som ofta följer med personen genom livet och som skapar stora problem i relation till andra människor.

Liksom barn kan ha svårt att se sin roll i olika skeenden kan vuxna med neuropsykiatrisk svårigheter ha liknande problem. Den sociala oförmågan kan resultera i att personen hela tiden skyller på omständigheter som ligger utanför personens egen påverkansmöjlighet eller skyller på andra personer. En del har svårt att ta ansvar för sitt eget beteende och agerande vilket kan leda till ensamhet och utanförskap.

De neuropsykiatriska symtomen ökar ofta vid stress, konflikter och ökade krav. Oro, ångest och kroniska spänningstillstånd är vanligt förekommande.

Känslor

Personer med ADHD, oavsett ålder, är ofta lättirriterade och växlar blixtsnabbt från glädje till ilska. Det häftiga humöret är dock ofta normala känslomässiga reaktioner. Personen reagerar adekvat men fortare och kraftigare eftersom det har svårare att undertrycka känslor som kommer upp.

De förefaller också som barn behöva kraftfulla tillsägelser från de vuxna för att uppfatta att de har gjort något tokigt. Föräldrarna är ofta olyckliga över att barnen inte tycks reagera förrän de själva blivit väldigt arga efter att ha sagt till många gånger. Det är min erfarenhet att detsamma kan gälla för vuxna även om det inte är lika uttalat.

En del personer med ADHD reagerar lätt med aggressivitet.

Aggressiviteten kan delvis ha sin bakgrund i ärftliga personlighetsdrag men är också vara ett inlärt sätt att möta negativa erfarenheter på för att skydda sin självkänsla och integritet.

ARG1.WMF (2294 bytes)

Det blir ofta en olycklig spiral av trots, aggressivt bemötande och upptrappade konflikter.

Det är samtidigt mycket vanligt med uttryck för osäkerhet och rädsla hos i övrigt aggressiva och spänningssökande personer. Trots att personer med ADHD är obetänksamma och ofta dumdristiga är många ändå påtagligt ängsliga. De har också en större benägenhet än normalt att utveckla depressioner. Andra har en överdrivet positiv uppfattning om sina prestationer. Som barn vill de ofta ha lampan tänd i sovrummet, de vill inte lägga sig före föräldrarna och många sover i föräldrarnas säng ända upp i tonåren. Som vuxna kanske de fortsätter att sova med lampan tänd eller med radion eller TV-n på.