ADHD – Biologiska rytmer

Barn med ADHD har ofta från spädbarnsåret svårt att utveckla en regelbunden dygns- och måltidsrytm. Många har sömnproblem. Det kan yttra sig som svårigheter att somna in, sover korta stunder, vaknar mycket tidigt, eller sover tvärtom mycket tungt och kissar på sig under sömnen.  Många har mycket mardrömmar, vissa går i sömnen och en del har nattskräck. Sömnbrist bidrar i många fall till koncentrationssvårigheter och dåligt humör.

Sömnproblemen brukar bli bättre med åren men många med ADHD har hela livet med sig ett avvikande sömnmönster, de är riktiga nattugglor som gillar att dra sig länge på morgnarna.

Vad gäller maten så är del aldrig hungriga vid måltider, medan andra ständigt vill ha något att äta. En del har ett svängande blodsocker och behöver tät tillförsel av näring, de är sugna hela tiden. Vissa tycks sakna mättnadskänsla och kan äta i stora mängder mat.

Motorik

Dålig motorik är energikrävande och ger sämre uthållighet.  Många har låg muskeltonus i vila vilket ger upphov till trötthet och svårigheter med att sitta stilla.

Dålig öga- handkoordination gör att barnen med ADHD många gånger ger upp försöken med att rita och skriva, eftersom de blir så missnöjda med vad de åstadkommer.

SKRIVA.WMF (4790 bytes)

Den bristande motoriska förmågan påverkar personens självbild negativt. Svårigheter med motorik hör dock främst samman med DAMP och den intresserade läsaren hänvisas till sidorna om DAMP.

Sinnesintryck – perception

Perceptionsstörningar är också framförallt förknippade med DAMP men förekommer i väldigt hög grad även vid ADHD. För att undvika trista upprepningar har jag samlat alla perceptionsstörningar på sidan om DAMP. Vad som står där gäller även för ADHD.