ADHD – Automatiserings- och generaliseringssvårigheter

De flesta av oss klarar efter viss övning att utföra inlärda handlingsmönster och mentala aktiviteter utan att tänka aktivt på vad vi gör – det sköts automatiskt utan ständig eftertanke. Människor med ADHD har nästan alltid problem med automatisering. De har svårt att vara uthålliga när de skall utföra uppgifter som kräver upprepning. Om de skall klara sådana uppgifter måste de hela tiden tänka exakt på vad de gör.

Generaliseringssvårigheter innebär att varje uppgift eller situation verkar helt ny. Personen vet t ex att den kan, men kan inte komma på kunskapen när det behövs.

FRAGA.WMF (1494 bytes)

Många har svårt att uppfatta sammanhanget, det personen hör eller läser blir bara en osammanhängande massa av ord.

Det är vanligt att bara uppfatta korta meningar på 7 – 10 ord vilket innebär att minnet blir överbelastat och en person med ADHD blir stressad när andra människor använder för många ord, kanske tappar tråden och glömmer bort vad uppgiften gällde. Ska en person med ADHD skriva av en text behöver han/hon titta gång på gång för att inte glömma var där står eftersom de ofta har svårt att minnas innehållet i en längre text eller berättelse.

Språket

Det språkliga tänkandet är centralt för koncentrationsförmågan. Många med ADHD pratar och argumenterar överdrivet mycket. De kan ha svårt att reglera röststyrkan vilket medför att de pratar och skrattar för högt, en del skriker istället för att prata. De är dåliga på att lyssna in andra människor och att vänta på sin tur. Det skapar problem både i arbetsuppgifter och i ömsesidig samvaro.

Svårigheter med koncentration och perception kan påverka språk- och talutvecklingen negativt och det är vanligt med en viss försening i detta avseende. Barn med ADHD behöver ofta stöd t ex i form av bilder för att kunna hålla tråden i ett resonemang och föreställa sig det man talar om.