Sidmeny
Kategorimeny

ADHD

Ärftlighet och förekomst

Ärftligheten spelar en dominerande roll när det gäller förekomsten av ADHD vilket innebär att flera personer inom samma släkt ofta har likartade svårigheter. 80 % av barn med ADHD har släktingar med likartade problem enligt Tore Duvner (1997). 2-3 % av barn i lägre skolåldern har ren ADHD utan andra funktionsstörningar. Ytterligare omkring hälften av de som har DAMP har ADHD som den mest handikappande delen av sina DAMP-symtom.

Koncentrationssvårigheter

Vi brukar i vardagligt tal prata om att personer med neuropsykiatriska diagnoser har koncentrationssvårigheter. Det är dock ett mycket vitt begrepp som är beroende av en rad faktorer som t.ex. uppmärksamhet, reglering av aktivitetsnivån, impulskontroll, perception, språklig förmåga, automatiseringsförmåga etc. Hos en person med ADHD är koncentrationssvårigheterna varaktiga och de kommer till uttryck i en rad olika situationer.

Forskning

Mycket forskning pågår runt om i världen för att finna svaret på varför vissa barn lider av motorisk överaktivitet, koncentrationssvårigheter och impulsivitet. Under en längre tid har man vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm studerat såväl hyperaktiva som ”normala” barns uppmärksamhets- och koncentrationsförmåga, samtidigt som man med hjälp av EEG mätt barnens hjärnaktivitet. Syftet har varit att följa sambandet mellan hjärnans mognad och barnets förmåga att ta emot sinnesintryck och att handla ändamålsenligt. Hitintills har studien vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus visat att ADHD kan vara ett uttryck för olikheter i hjärnans mognad och utveckling.