Sidmeny
Kategorimeny

NeuroNätet

Det här är en fullständig kopia på en fantastisk sida som innehåller så mycket bra fakta. Jag har försökt att få tag på den som är ansvarig för sidan, men har misslyckats. För att inte dessa fakta skall försvinna har jag därför kopierat de sidor jag verkligen vill skall finnas kvar. Om du känner den person som startat sidan Neuronätet – eller vem som idag är ansvarig – så kontakta mig gärna. /Jessica Stigsdotter Axberg

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Inledning

Neuropsykiatriska diagnoser har under senare år fått stor uppmärksamhet i tv och tidningar. Medvetenheten om funktionshindret har ökat i samhället i stort men det finns trots det stora kunskapsluckor bland professionella yrkesutövare inom såväl skola, psykiatri, socialtjänst m.m. I den offentliga debatten framförs till och med åsikten om att neuropsykiatriska funktionshinder som t ex DAMP inte finns.

Diagnostisering  ifrågasätts med motiveringen att diagnoser stämplar och stigmatiserar. En del menar att diagnosen ställs alldeles för lättvindigt. Få torde dock ställa upp på det sistnämnda påståendet, ofta får föräldrar och vuxna med egen problematik kämpa hårt för att överhuvudtaget få hjälp. Detta faktum har även handikappombudsmannen (HO) uppmärksammat. I en lägesrapport till regeringen skriver HO att för de flesta familjer blir vardagen en kamp för att övervinna hinder. Föräldrar beskriver ofta en tudelad kamp – kampen att få information om rättigheter och därefter kampen för att få de insatser man är i behov av.

Det som vi i dag kallas ”neuropsykiatriska svårigheter” har alltid funnits. De finns i alla kulturer och i alla samhällsklasser. När svårigheterna övergår till att bli funktionshinder och handikappande har till viss del med sammanhanget och miljön att göra.

Det finns tankar om att människor med neuropsykiatriska svårigheter skulle fungera mycket bra i ett jägarsamhälle.

RESULTA2.WMF (7478 bytes)

Skickliga jägare var tidigare nödvändiga för stammens överlevnad och personer med neuropsykiatriska svårigheter har många av de kvalifikationer som goda jägare behöver. De har snabba reflexer (impulser) och reagerar fort både när det kommer ett byte och när det är dags att fly för att fara hotar. Beteenden som i ”primitiva” samhällen värderas positivt och premieras, fyller inte längre någon funktion utan ses snarare som en störning. I  jägarsamhällen behövs människor som är   benägna att ta risker, som inte hemfaller åt eftertanke utan fattar snabba impulsiva beslut. Att inte kunna klockan hade ingen betydelse eftersom dagens arbete styrdes av solens upp och nedgångar och läs- och skrivsvårigheter utgjorde inget hinder i det praktiska arbetet. För att orka jaga vidare i skydd av nattens mörker tog de sig några tupplurar under dagen. I nutida samhällen har dock jägarinstinkter inget större samhällsvärde.

Tyvärr är det så att de personlighetsdrag som är förknippade med neuropsykiatriska diagnoser skapar särskilda svårigheter i det samhälle vi har skapat. För vissa personer blir svårigheterna så stora att de i vissa situationer blir handikappande. Ett stort antal människor med neuropsykiatriska svårigheter har det besvärligt i dagens samhälle.

I dag syns kanske svårigheterna tydligare än någonsin tidigare. Skälen till det är flera. Dagens samhälle hyllar ideal som emotionell intelligens (EQ), socialt samspel, grupparbeten, samarbete och egen kunskapsinhämtning. Situationer som människor med neuropsykiatriska svårigheter i allmänhet har problem med. Den traditionella undervisningen passar ofta bättre eftersom den är mer välstrukturerad, organiserad och förutsägbar.

Många barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska svårigheter har goda förutsättningar att leva ett bra liv men allt fler får problem.

I ett samhälle som främjar individualitet och konkurrens ökar människors utsatthet.

LAGARB7.WMF (9526 bytes)

Arbetsmarknaden ställer allt större krav på högre utbildningar samtidigt som antalet praktiska yrken minskar i stadig takt.

Intresset för neuropsykiatrin växer både i Sverige och utomlands. En förklaring kan vara att många känner igen sig i de beskrivningar som ges och får äntligen en förklaring till de egna svårigheterna och eventuella misslyckanden. När de väl känner igen sig själva kanske de även känner igen sina föräldrar, sin partner eller sina barn.

Att leva med neuropsykiatriska svårigheter kan vara en källa till såväl glädje som sorg. I vissa avseenden kan den speciella personligheten vara en stor tillgång, vid andra tillfällen ett handikapp. Hur var och en upplever sin livssituation är beroende av en rad faktorer såsom den egna självkänslan, erfarenheter man tidigare gjort, hur stödet från nätverket ser ut, förmåga till sociala kontakter etc. En och samma svårighet kan upplevas annorlunda av olika individer och familjer. Dels beroende av socioekonomisk status, utbildning, begåvning, kulturell tillhörighet, psykosociala faktorer, nätverk, självkänsla, erfarenhet osv. Listan kan göras lång. Det finns inga enkla svar på svåra komplexa frågor.

Det är min övertygelse att om människor med neuropsykiatriska svårigheter får den förståelse och de förutsättningar de behöver för att fungera väl så kommer deras intensitet och kreativitet komma samhället till gagn istället för att vara en belastning. Det förebyggande arbetet med barnen kan inte nog poängteras i detta sammanhang.

Människor med neuropsykiatriska svårigheter är värda all respekt de kan få. Många är de som i det tysta kämpar med sina svårigheter för att passa in i det samhälle vi gemensamt har skapat.

 

Kommer det här synas?

Skrivet av den Nov 4, 2020 i ADHD | Kommentarer inaktiverade för Kommer det här synas?

Write a blog post on your website that mentions the Divi Black Friday Sale and link to this URL: https://www.elegantthemes.com/black-friday-2020/ Important Note: Links MUST use rel=”nofollow” to qualify. Help spread the word about this amazing giveaway and the upcoming Divi Black Friday Sale!

läs mer

Personligt Ledarskap gillar olikheter

Skrivet av den Dec 22, 2015 i ADHD, ADHD-strategier | Kommentarer inaktiverade för Personligt Ledarskap gillar olikheter

Personligt Ledarskap gillar olikheter

Det är väldigt smickrande att Torkild Sköld på Personligt Ledarskap väljer att lägga ut en bild jag har formgivit. Hoppas många som behöver den ser den 😀   Ladda ned bilden här om du vill...

läs mer

ADHD och Trygghet

Skrivet av den okt 14, 2015 i ADHD, ADHD-strategier | Kommentarer inaktiverade för ADHD och Trygghet

ADHD och Trygghet

...

läs mer

MrsHyper och Picture My Life : )

Skrivet av den apr 10, 2015 i #blogg100, ADHD, Autism, Blogg | Kommentarer inaktiverade för MrsHyper och Picture My Life : )

MrsHyper och Picture My Life : )

Idag startar samarbetet mellan MrsHyper (Jessica Stigsdotter Axberg) och Picture My Life. Det ska bli jättekul att se vad vi kan göra tillsammans framöver, Jessica börjar med att blogga idag och några veckor framåt. I bloggen kommer Jessica att dela med sig av sina erfarenheter från första åren när hennes son fick sin ADHD-diagnos. Läs bloggen här» Idag lanseras PictureMyLife®! Vad är det? Idag fredagen den 10 april lanseras picturemylife.se, som är en betaltjänst med möjlighet att prenumerera på olika verktyg såsom Dagboken och Torget. De arbetar parallellt vidare med att ta fram nya kognitiva hjälpmedel och de siktar på att ha bildbaserade Scheman färdiga lagom till höstterminen i år. Missa inte att testa GRATIS i två veckors tid»   I december 2014 tilldelades PictureMyLife första pris för sin innovation i STINGs ICT-program. Juryns motivering löd: ”Med en kristallklar presentation, ett väldefinierat behov, och uppenbara fördelar, både individuella och sociala, kommer PictureMyLife att förbättra livet för tusentals barn och deras...

läs mer

Jag har adhd – Jippie!!!

Skrivet av den mar 19, 2015 i ADHD, barn- och ungdomslitteratur | Kommentarer inaktiverade för Jag har adhd – Jippie!!!

Jag har adhd – Jippie!!!

Känner du en farmor och farfar som inte riktigt hänger med i vad ADHD är? Då är den här boken perfekt att läsa tillsamman. Beställ den hos Jippieserien och smygläs lite...

läs mer

Jag har adhd

Skrivet av den jan 14, 2015 i ADHD, barn- och ungdomslitteratur | Kommentarer inaktiverade för Jag har adhd

Jag har adhd

Känner du en mormor och morfar som inte riktigt hänger med i vad ADHD är? Då är den här boken perfekt att läsa tillsamman. Beställ den hos Jippieserien och smygläs lite...

läs mer

Infokort – fritt att skriva ut och använda : )

Skrivet av den okt 27, 2014 i ADHD, ADHD-strategier | Kommentarer inaktiverade för Infokort – fritt att skriva ut och använda : )

Infokort – fritt att skriva ut och använda : )

Än så länge har jag bara tagit fram ett info-kort om ADHD, men kommer att ta fram de diagnoser som efterfrågats idag på Skolforum. Asperger och ADD har det varit mest frågor om idag. Vilken diagnos på ett kort skulle du vilja ha? Det här kortet kan du ladda ned som en pdf-fil och gå till vistaprint.se och där kan du beställa så många kort du vill. Jag bjuder på pdf-filen.             Här är en länk till en pdf-fil i A4-format som du kan ladda ned och skriva ut själv»...

läs mer

ADHD-Föreläsning för Skola

Skrivet av den okt 27, 2014 i ADD, ADHD, AS - Asperger, Autism, barn- och ungdomslitteratur, CD, Dyslexi, föreläsning, NPF, OCD, Tourette | Kommentarer inaktiverade för ADHD-Föreläsning för Skola

ADHD-Föreläsning för Skola

Jag vill ADHD-frälsa världen. Jag tror att ökad förståelse för sin egen diagnos och från utomstående är avgörande för ett bra liv. Vi vinner alla på det. Min fritid spenderar jag med min familj och att jobba ideellt med frågor som handlar om funktionsnedsättningar, som tex ADHD. Jag är bland annat ordförande i lokalföreningen Attention Enköping/Håbo. Och har skrivit och illustrerat, ”Jippie, jag har ADHD” och ”Jag vill inte vänta”, som finns att köpa hos internetbokhandlare och här på sidan. /Jessica Stigsdotter Axberg Föreläsning för Skola – läs mer här» 2,5 timmar+ 30 minuter frågestund BLI AV MED DIN ADHDPANIK. Tips och idéer till hur man bemöter barn med ADHD eller med problematik som påminner om ADHD. Jag svarar på frågor som: Vad är ADHD? Vad är Asperger? Vilka tecken finns det? Hur bemöter man föräldrarna? Vad kan du som lärare göra? Jag kommer till er och berättar om mina erfarenheter och vad jag har lärt mig om bemötande mellan skola, barn och föräldrar. 2-3 timmar tar föreläsningen inklusive  frågestund och när ni går därifrån skall ni känna att ni kan skapa en förbättring och förändring med enkla medel. DEL 1: ”ADHD. Och andra bokstavskombinationer” Generellt perspektiv – de ”vanligaste” NPF-diagnoserna (NPF – NeuroPsykiatriska Funktionsnedsättningar) presenteras med dess skillnader. Mest fokus på ADHD och Asperger, men även genomgång av ADD, Tourette, OCD, DCD, CD, Dyslexi och Dyskalkyli. bensträckare DEL 2: ”Jippi, jag har ADHD!” Personlig berättelse om hur vi familjen levde före ADHD-diagnosen och hur det blev efteråt. Sonen gick från att vara bråkstake till mönsterelev i skolan. Detta och hur man löser svåra situationer och konfrontationer berättar jag mer om. Jag ger tips hur man kan tänka/förhålla sig till barn (och vuxna) som har behov av större stöd och förståelse. Jag nämner även olika behandlingsmetoder och kort om mediciner. Jag avslutar med en checklista som vi alla har nytta av att ha med oss när vi möter nya människor. Boka mig en förmiddag eller en eftermiddag. Max antal deltagare 12. Boka via mail...

läs mer

ADHD kan vara något positivt. Inte bara problem.

Skrivet av den okt 9, 2014 i ADD, ADHD, AS - Asperger | Kommentarer inaktiverade för ADHD kan vara något positivt. Inte bara problem.

ADHD kan vara något positivt. Inte bara problem.

”I Skokloster bor en mamma som inte ville acceptera den negativa bilden av ADHD som finns i samhället. När sonen fick diagnosen vid sju års ålder började hennes engagemang för att lära andra mer om ADHD. Nu har hon gett ut två böcker och håller sedan flera år i den lokala Attentiongruppen i Håbo”… Tack Jenny Lindberg för en jättefint skriven artikel. Och tack för att vi fick plats för lokalföreningen och fakta. Ni kan läsa intervjun i tidningen Magasin Bålsta, eller direkt här via jpg-filer. Klicka på bilden så blir den större och mer lättläst....

läs mer

På lek och allvar. Jättebra underlag för sjukhusrädda barn.

Skrivet av den okt 9, 2014 i NPF | Kommentarer inaktiverade för På lek och allvar. Jättebra underlag för sjukhusrädda barn.

På lek och allvar. Jättebra underlag för sjukhusrädda barn.

Hjälp era barn att lyckas övervinna rädslor genom lek. Många barn, särskilt de med NPF, har svårt för att gå till tandläkaren och att tex ta sprutor. Här finns det hjälp att få, och hur man med hjälp av lek vänder ett trauma till att barnen själva blir medbestämmande och lyckas övervinna sina rädslor. Häftet är på 28 sidor, tydligt enkelt och lättfattligt. Ladda ned som pdf-fil: På lek och allvar Så här beskriver de häftet som är gratis att ladda ned. ”På Lek och allvar Av Åsa Gräll, förskollärare och Eva Stagling, barnsjuksköterska. Författarna beskriver utifrån egna erfarenheter hur bildstöd och bra bemötande kan underlätta  vid olika medicinska procedurer. Bilder gör händelsen tydligare, mer överskådlig och mindre  skrämmande. Barnet får information om det som ska hända utan att behöva uppfatta och  komma ihåg allt som sägs. Kontrollen och delaktigheten ökar. Självkänslan stärks när  proceduren kan genomföras som planerat. Bildstöd används också för lek och träning vid  injektionsrädsla. Häftet innehåller beskrivning av metod, exempel och fallbeskrivningar. ”...

läs mer