ADHD Awareness month

Ilska och intolerans är fiender till djup förståelse.
Mahatma Gandhi