Kan man bygga ett företag baserat på ADHD? Det skall jag försöka i alla fall.

Jag fick idag beskedet att jag antagits av Uppsala Innovation Center som en av tio företagare i Håbo Kommun.
Tänk att jag får sex månader på mig att testa alla mina idéer och kolla vad som funkar och vad som inte funkar. Att lära mig lägga upp en affärsplan, finansieringsplan, göra projektbudgetar osv… Ja, jag gillar faktiskt excel också, det har jag alltid gjort. Lite nördigt så där : )

Jag skall ingå i ett Business Lab och där kommer jag få gå igenom:

Affärsutveckling – idé och process

 • Affärsutvecklingsprocessen – affärsidé
 • Affärsplanen
 • Från plan till genomförande
 • Strategi och marknad
 • Partners och strategiska samarbeten
 • Metodik för situationsanalys

Kunden och marknaden

 • Kundbehov – produktkoncept
 • Kundnytta och prissättning
 • Försäljning och fakturering
 • Mötet med kunden – analys av kundbehov

Finansiering och ekonomi

 • Tidig finansiering – hur ser marknaden ut?
 • Olika finansiella aktörer – vad tillför de?
 • Företagets ekonomi
 • Göra projektbudget
 • Företagsvärdering och försäljning

Juridik och immaterialrätt

 • Företagslagstiftning
 • Avtal och förhandling
 • Produktkonceptmodellen – affärskonceptets komponenter
 • IPR – om patent, varumärken och mönster
 • Olika vägar till affär – licens, partners, direktförsäljning

Att presentera och bygga organisation

 • Retorik och presentationsteknik
 • Hur kommunicera med omvärlden?
 • Hur bygger vi teamet?
 • Hur utnyttjar vi nätverket?

Avslutande presentationer

 • Företagen presenterar sin affärsidé
 • Återkoppling från UIC och programledning
 • Identifierade knäckfrågor och kritiska problem