Visst – det är många som har ADHD med inlärningsproblematik – men det finns de som inte har det. Så vem skall man skylla på då när barnen inte tar till sig kunskap? Inte barnet i alla fall.

031-citat