2013

Här följer ett urval av föreläsningar 2013

Tisdag 16 april
Vad är ADHD och andra bokstäver?
Berghs School of Communication, copyelever
• Kort beskrivning av ADHD och flera bokstavsdiagnoser.
• Checklista att använda sig av vid möten med människor med ADHD eller Asperger
• Baksidan av att inte få diagnos.
• Frågestund.


Onsdag 17 april
Jippie jag har ADHD. Vad är ADHD och andra bokstäver?
Infoteket – Uppsala
, allmänheten
• Uppläsning av boken ”Jippie jag har ADHD”.
• Kort beskrivning av ADHD och flera bokstavsdiagnoser.

• Checklista att använda sig av vid möten med människor med ADHD eller Asperger
• Baksidan av att inte få diagnos.
• Frågestund


Torsdag 18 april
Vad är ADHD och andra bokstäver?
Business in heart
, entreprenörer
• Kort beskrivning av ADHD och flera bokstavsdiagnoser.
• Checklista att använda sig av vid möten med människor med ADHD eller Asperger
• Baksidan av att inte få diagnos.


Tisdag 29 oktober, Anhörigcentrum Uppsala
Hur är det att leva med ADHD i familjen – och presentation av föreningen Attention
Patient och närståendeutbildning
Akademiska Sjukhuset, ingång 10, Uppsala


Torsdag 7 november: Psykiska olikheter lika rättigheter
Psykiatriveckan i Uppsala
Programmet kan komma att ändras.

08:30-09:00 Myter och sanningar om psykisk ohälsa,
9:00-10:00 Diskrimineringslagen, Diskrimineringsbyrån

10:00-10:30 Kaffe, mingel, sång/musik?

10:30-11:00  Fallstudier i grupper, Diskrimineringsbyrån, Jessica Stigsdotter Axberg, och flera attitydambassadörer
11:30-12:00 Återsamling, Diskrimineringsbyrån

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:30 Diskriminering gestaltad,
13:30-14:00 Upplevelser av utanförskap och diskriminering,
14:00-14:30 Hur kan man inkludera i skola och arbetsliv?,

14:30-15:00 Kaffe, mingel, sång/musik

15:00-15:30 Rättigheter i vården,
15:30-16:30 Paneldebatt: Hur hantera diskriminering i vardagslivet , Diskrimineringsbyrån, Rickard Bracken, Jessica Stigsdotter Axberg,