Vad förberedelser innebär för oss:

  • ringer innan vi hämtar från dagis, fritids, skola, vänner, aktiviteter
  • säger till tio minuter innan vi åker på bio (annars blir hela veckan ett tjat)
  • förbereder för att det kan vara ljud/oväsen dit vi kommer
  • inför nya platser – hur ser det ut? Stort, litet, mörkt, ljust, många människor, folktomt, rent, stökigt osv. Vi beskriver så gott det går.
  • förbereder inför avslut, om tio minuter skall vi gå/äta/stänga av eller vad det nu kan vara.

 

01-förberedelser