Jippiefilmen

Tyvärr finns det ingen uppdaterad film som fungerar 2018.

 

Har du svårt att läsa och vill lära dig mer om ADHD? Här kan du se en interaktiv film som berättar lite kort om Victor och en film som berättar om hur det är att vara förälder.

OBS! Sitter du på en iPhone eller iPad kan du inte se dessa filer eftersom de är gjorda i Flash. Steve Jobs som var med och skapade iPhone och iPad gillade inte Flash eftersom koden inte är ”öppen”. Läs en engelsk förklaring här»