Hur är det för andra? Vad är ADHD för andra? Här kan du titta på små filmer eller ladda upp din egen film.

Utdrag från sidan:…”Vi vill visa att oavsett om du hatar eller älskar din adhd, om du knappt märker av den eller tycker den hindrar dig i allt är du inte ensam. Vi är många och samhället behöver oss – därför att vi är en del av det. En dold funktionsnedsättning är bara dold om vi inte pratar om det”…