Boken för dig om ADHD
”Bok för barn mellan ca 9-12 år med ADHD. Många barn funderar på vad ADHD egentligen är och vad det beror på.
Boken för dig om ADHD är en faktabok som ska ge barn kunskap om ADHD och förklara olika svåra begrepp och ord. Barnet bör gärna läsa boken tillsammans med en vuxen så att hon eller han kan ställa frågor och berätta om sina tankar.
Denna bok är tänkt att användas tillsammans med Boken för dig om ADHD – Tips och övningar, en arbetsbok som är tänkt att göra livet lite lättare hemma och i skolan.
Boken för dig om ADHD är skriven av Lena Westholm på ADHD-center i Stockholms läns landsting. Lena är legitimerad psykolog och har arbetat många år med barn med ADHD och deras familjer.”

Upphovsman: Lena Westholm
Utgivningsår: 2012

Länk till boken här>>
Boken för dig om ADHD – Tips & övningar
”Bok med tips och övningar för barn mellan ca 9-12 år med ADHD.  Boken för dig om ADHD – Tips och övningar innehåller tipslistor och övningar som barn med ADHD kan göra för träna på att klara av saker som är svåra – och på så vis göra livet lite lättare hemma och i skolan.
Denna bok är tänkt att användas tillsammans med Boken för dig om ADHD, en faktabok för barn om ADHD.
Boken för dig om ADHD – Tips och övningar är skriven av Lena Westholm på ADHD-center i Stockholms läns landsting. Lena är legitimerad psykolog och har arbetat många år med barn med ADHD och deras familjer.”

Upphovsman: Lena Westholm
Utgivningsår: 2012

Länk här>>