Se här:

De skriver:

”Jippie jag har ADHD”

Denna bok handlar om Victor, som alltid varit vild, glad och nyfiken. Det är hans mamma som skrivit boken och hon beskriver tiden innan Victor utreds för adhd, hur de kom till utredning och hur det blev sedan. Victor blev i alla fall jätteglad och ropade just Jag har adhd!!! på skolan när han kom dit dagen efter att han fått diagnosen. Boken innehåller också ett avsnitt Varför behövs en diagnos? samt Fakta om adhd och diagnoskriterierna. Författaren har även illustrerat boken med färgstarka, tydliga och talande bilder. Boken riktar sig till såväl barnet med adhd som föräldrar och närstående.