Temavecka på Infoteket i Uppsala.
Att leva med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning
I ett samarrangemang med (H)järnkoll har vi fokus på psykisk ohälsa och erbjuder ett omfattande program under fyra dagar.
Föreläsningar och utställningar av personer med egen erfarenhet utifrån tema/ämne för dagen.
”LYSSNA – MINGLA – KNYT KONTAKTER”

Allt börjar kl 13.00 och jag pratar tiden 14.00-15.00
med föreläsningen – Jippie jag har ADHD. Ett förhållningssätt till diagnosen.

Kom gärna dit och lyssna.

Fri entré. Hörslinga finns.

Välkommen!

Läs hela programmet här»